Haven Breda

Welkom

 • Deze site, data.breda.nl, is het Data platform van de gemeente Breda. Hierop vindt u openbare en open data van de gemeente Breda.
 • Open Data is overheidsinformatie die:
  • verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
  • gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
  • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
  • bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden';
  • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.
 • Met behulp van dit platform kan via verschillende open standaarden de open data opgevraagd worden. Deze standaarden en beschrijvingen van de gebruikte velden staan aangegeven in de omschrijving van de betreffende datasets. Daarnaast wordt op dit platform ook verwezen naar andere openbare data zoals statistische en statische data maar ook diverse factsheets en onderzoeken.

Datasets per thema

Economie Economie
Financïen Financïen
Huisvesting Huisvesting
Internationaal Internationaal
Landbouw Landbouw
Migratie en integratie Migratie en integratie
Natuur en milieu Natuur en milieu
Onderwijs en wetenschappen Onderwijs en wetenschappen
Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid
Recht Recht
Ruimte en infrastructuur Ruimte en infrastructuur
Sociale zekerheid Sociale zekerheid
Verkeer Verkeer
Werk Werk
Zorg en gezondheid Zorg en gezondheid