Description

more
Subsidieregister 2016

Dataset Attributes

 • Doelstelling
  Text
  {"value"=>"Doelstelling 16", "count"=>168} (), {"value"=>"Doelstelling 53", "count"=>88} (), {"value"=>"Doelstelling 21", "count"=>70} (), {"value"=>"Doelstelling 23", "count"=>68} (), {"value"=>"Doelstelling 51", "count"=>48} (), {"value"=>"Doelstelling 11", "count"=>38} (), {"value"=>"Doelstelling 42", "count"=>32} (), {"value"=>"Doelstelling 52", "count"=>30} (), {"value"=>"Doelstelling 17", "count"=>22} (), {"value"=>"Doelstelling 41", "count"=>20} ()
 • Omschrijving_doelstelling
  Text
  {"value"=>"Inwoners zijn actief betrokken bij hun woonleef en werkomgeving en worden ondersteund en inwoners voelen zich thuis in hun wijken en dorpen", "count"=>168} (), {"value"=>"Amateurkunst", "count"=>88} (), {"value"=>"Meer kinderen komen voorbereid in het basisonderwijs", "count"=>70} (), {"value"=>"Meer eigen initiatieven van jeugd en kwetsbarejongeren worden ondersteund", "count"=>68} (), {"value"=>"Cultuurparticipatie draagt bij aan het versterken van cultureel burgerschap van alle Bredanaars", "count"=>48} (), {"value"=>"Inwoners nemen deel aan de Bredase samenleving en realiseren een evenredige maatschappelijk enof economische participatie", "count"=>38} (), {"value"=>"Meer bewoners waaronder jeugd in impulswijken ontplooien innovatieve initiatieven ter bevordering van hun sociaaleconomische positie en meer bewoners waaronder jeugd in impulswijken leveren een bijdrage aan een leefbare omgeving ", "count"=>32} (), {"value"=>"fonds Cultuur en Erfgoed", "count"=>30} (), {"value"=>"geen", "count"=>24} (), {"value"=>"Doorontwikkeling van Zorg voor elkaar Breda om gezamenlijk te zorgen voor de ondersteuning van inwoners die actief betrokken zijn enof een hulpvraag hebben op basis van het principe vrijwilliger waar kan en betaald waar moet", "count"=>22} ()
 • soort_subsidie
  Text
  {"value"=>"1 Jaarlijkse Subsidie", "count"=>430} (), {"value"=>"2 Activiteitensubsidie", "count"=>304} ()
 • Naam_Aanvrager
  Text
  {"value"=>"Surplus Welzijn Breda", "count"=>26} (), {"value"=>"Stichting Bredaas Centrum Gehandicapten", "count"=>24} (), {"value"=>"Kober kinderopvang", "count"=>18} (), {"value"=>"BredaActief", "count"=>16} (), {"value"=>"Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk", "count"=>12} (), {"value"=>"Stichting Nieuwe Veste", "count"=>10} (), {"value"=>"Stichting Governance Maatschappelijk Ondernemen NAC", "count"=>10} (), {"value"=>"Stichting Vrienden van Doornbos", "count"=>10} (), {"value"=>"Stichting Annahuis Diaconaal Centrum Breda", "count"=>10} (), {"value"=>"Stichting GGZ Breburg", "count"=>8} ()
 • Bedrag_aanvraag_in_euro
  Number
  -3590329 to 15442184
 • Toegekende_Subsidie_in_euro
  Number
  -3590329 to 16640446
 • OBJECTID
  Number

Related Datasets